ติดต่อเรา


 

ฟีนิกซ์ ทรานสเลชั่น ใส่ใจในความสะดวกของลูกค้า ดังนั้นลูกค้าสามารถเลือกมารับเอกสารได้ที่สำนักงานแจ้งวัฒนะ หรือตามจุดนัดรับ-ส่งงานในเมือง ได้แก่ บริเวณสามย่าน สีลม หรือบางรัก เป็นต้น

 
 

บริษัท ฟีนิกซ์ ทรานสเลชั่น จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-59015-57-1) 25/179 หมู่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-9429149, 083-9999428, 081-3458901, 02-9622670 
Email: fenix.translation@gmail.com
, Line ID: fenix_translation

Facebook https://www.facebook.com/fenix.translation/

 
   
 

 

 

 

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.fenixtranslation.com | Administrator