เอกสารสำหรับใช้ที่สถานทูตสเปน อ่าน: 165
วีซ่า 10 ปี สำหรับ ชาวต่างชาติที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป อ่าน: 150
จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ (อเมริกัน) อ่าน: 154
1
 
 
Copyright 2016 by www.fenixtranslation.com | Administrator