ฟีนิกซ์ทรานสเลชั่น

บริษัท ฟีนิกซ์ ทรานสเลชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการแปลภาษา แปลเอกสารทุกชนิด บริการของฟีนิกซ์ ทรานสเลชั่น ครอบคลุมกว่า 30 ภาษาทั่วโลก ด้วยงานแปลคุณภาพได้มาตรฐานราคายุติธรรม โดยทีมนักแปลซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาเป็นพิเศษ หรือแม้แต่เอกสารวิชาการหรือเอกสารเฉพาะด้าน ฟีนิกซ์ ทรานสเลชั่น มีทีมนักแปลผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความชำนาญในแต่ละสาขาเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์ในการแปลมานับ 10 ปี

ฟีนิกซ์ ทรานสเลชั่น มุ่งมั่นที่จะให้การบริการลูกค้าอย่างดีที่สุด เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า จะให้บริการแปลเอกสารที่มีคุณภาพอย่างมืออาชีพ และตรงตามเวลาที่กำหนด ในราคายุติธรรม ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯที่ว่า “We strive to be the best.”

ฟีนิกซ์ ทรานสเลชั่น ให้บริการต่าง ๆ อาทิ

  • บริการแปลเอกสาร ทุกภาษา พร้อมรับรองคำแปลถูกต้องจากบริษัท
  • บริการรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
  • บริการรับรองเอกสารกับสถานทูตประเทศต่าง ๆ
  • บริการแปลและรับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม (สำหรับการยื่นประมูลงานกับส่วนราชการและใช้ในชั้นศาล)
  • บริการทนายความรับรองเอกสาร (Notarial Services Attorney)
  • บริการดำเนินการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
  • ประกันการเดินทางและตั๋วเครื่องบิน
  • บริการจัดส่งล่าม (Interpreting Service)
  ขอขอบคุณ

Canadian solar (Thailand) Co., Ltd.

แปลเอกสาร

Century  
New eye

 
 

บริษัท ฟีนิกซ์ ทรานสเลชั่น จำกัด
(เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-59015-57-1)
25/179 หมู่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-942-9149, 083-999428, 081-3458901, 02-9622670 
Email: fenix.translation@gmail.com
, Line ID: fenix_translation  

 Facebook https://www.facebook.com/fenix.translation/

 
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.fenixtranslation.com | Administrator