เมื่ออาทิตย์ก่อน มีลูกค้าต้องการจดทะเบียนสมรสกับคนอเมริกัน โดยมีเอกสารจากสถานทูตครบถ้วน รับรองนิติกรณ์แล้ว แต่ทางเจ้าหน้าที่เขตบางรักแจ้งว่า รายละเอียดในหนังสือรับรอง (Satutory Declaration)

"ข้อ 9.  สถานเอกเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาไม่รับผิดชอบเนื้อหาของถ้อยคำสาบานของข้าพเจ้า"

อาจจะขัดกับข้อกฎหมายไทย จึงไม่สามารถรับจดทะเบียนให้   โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนที่สำนักงานเขตอื่น ในการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

 

 
 
 
 
  เมื่อวันที่: 20.10.2559 , อ่าน: 429
 
Copyright 2016 by www.fenixtranslation.com | Administrator