บุคคลที่ต้องการนำเอกสารทางราชการไปใช้ที่ประเทศเสปน ก่อนอื่นต้องนำเอกสารไปรับรองลายมื่อชื่อของเจ้าหน้าที่ที่ปรากฎอยู่บนเอกสารที่กรมการกงสุลเสียก่อน  ปัญหาใหญ่สำหรับเรื่องนี้ก็คือ ทางกงสุลอาจยังไม่มีตัวอย่างเลยมือชื่อของเจ้าหน้าที่ที่เซ็นต์เอกสาร  (หากโชคดีมีคนเคยทำเรื่องแบบนี้ก่อนหน้านี้แล้ว ก็จะมีตัวอย่างลายมือชื่ออยู่ที่กรมการกงสุล)

ผู้ร้องจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่กงสุล แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าจะนำเอกสารไปใช้ที่ประเทศสเปน  ทางเจ้าหน้าที่กงสุลจะตรวจสอบลายเซ็นต์ของเจ้าหน้าที่บนเอกสารว่า มีตัวอย่างลายเซ็นต์อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่ หากยังไม่มีตัวอย่างลายเซ็นต์ เจ้าหน้าที่กงสุลจะถามว่า จะให้ทางกงสุลทำหนังสือส่งไปที่อำเภอหรือเขตที่รับรองเอกสาร หรือผู้ร้องจะดำเนินการเอง  แนะนำว่า ให้ทางกงสุลดำเนินการให้ แต่ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ ถึงจะช้าแต่ก็แน่นอนกว่าอีกวิธีที่ให้ผู้ร้องดำเนินการเอง เพราะว่าคงไม่มีใครจะให้ตัวอย่างลายเซ็นต์กับคนแปลกหน้าอย่างแน่นอน  หลังจากที่เจ้าหน้าที่กงสุลทำหนังสือถึงอำเภอหรือเขตแลัว ผู้ร้องอาจจะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่อำเภอหรือเขตให้รีบดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อจะได้เร่งระยะเวลาให้เร็วขึ้น  

สำหรับแบบฟอร์มใบนำส่งลายมือชื่อของหน่วยงานราชการ ตามลิงค์ด้านล่างเลยค่ะ

ใบนำส่งลายมือชื่อของหน่วยงานราชการ_Page_1

ใบนำส่งลายมือชื่อของหน่วยงานราชการ_Page_2

 
 
 
 
  เมื่อวันที่: 13.1.2560 , อ่าน: 679
 
Copyright 2016 by www.fenixtranslation.com | Administrator