แปลเอกสารในหลายภาษา
   
  ฟีนิกซ์ ทรานสเลชั่น ให้บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย สิ่งแวดล้อม การเงิน เทคโนโลยี  การศึกษา รวมถึงเอกสารราชการในทุกภาษา เช่น
   
 
ภาษาอังกฤษ (English) ภาษายูเครน (Ukrainian) 
ภาษาฝรั่งเศส (French) ภาษาบัลแกเรีย (Bulgarian) 
ภาษาเยอรมัน (German) ภาษาเบลารุส (Belarusian) 
ภาษานอร์เวย์ (Norwegian)  ภาษาโรมาเนีย (Romania) 
ภาษาฟินแลนด์ (Finnish) ภาษาสเปน (Spanish)
ภาษาเช็ค (Czech) ภาษาญี่ปุ่น (Japanese)
ภาษาเดนมาร์ก (Danish) Korean (South Korea)
ภาษาโบแลนด์ (Polish) ภาษาจีน (Chinese)
ภาษาอิตาเลียน (Italian) ภาษาเขมร (Cambodian)
ภาษารัสเซีย (Russian) ภาษาซองคา (Dzongkha) 
ภาษาโปรตุเกส (Portuguese ) ภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)
ภาษาอารบิก (ภาษาอาหรับ, arabic, arab) ภาษาฮินดิ (Hindi)
ภาษาเซอร์เบีย (Serbian)  ภาษาฮิบบรู (Hibru) 
ภาษาสวีเดน (Swedish) ภาษาลาว (Lao)
ภาษาสเปน (Spanish)  ภาษาพม่า (Myanmar)  
ภาษาตุรกี (Turkish) ภาษามาเลย์ (Bahasa Melayu) 
ภาษาดัชต์ (Dutch) ภาษาอูรดู (Urdu)
ภาษาฮังการี่ (Hungarian) ภาษาตากาล็อก (Tagalog)
ภาษาสโลวีเนีย (Slovenian)  Arabic (Saudi Arabia)
ภาษากรีซ (Greek)  ภาษาเปอร์เซีย หรือฟาร์ซี (Persian (Iranian) 
ภาษาสโลวัก (Slovakia)  ภาษาเวียดนาม (Vietnamese)
 
 

บริษัท ฟีนิกซ์ ทรานสเลชั่น จำกัด
(เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-59015-57-1)
25/179 หมู่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-9429149, 083-9999428, 081-3458901, 02-9622670 
Email: fenix.translation@gmail.com
, Line ID: fenix_translation

Facebook https://www.facebook.com/fenix.translation/

 
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.fenixtranslation.com | Administrator