บริการแปลและรับรองคำแปลจากนักแปลที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรม (ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม)
 

โดยทั่วไปการเข้าประมูลงานกับหน่วยงานราชการไทย จะกำหนดให้มีการแปลเอกสารภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย เช่น ข้อกำหนดหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์, หนังสือแต่งตั้งตัวแทน, หนังสือมอบอำนาจ, หนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ฯลฯ ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะต้องรับรองคำแปลโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม (Court-appointed expert)

ฟีนิกซ์ ทรานสเลชั่น ให้บริการแปลและรับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม (Court-appointed expert) สำหรับยื่นประกวดราคา หรือ ประมูลงานจากหน่วยงานราชการ

 
 

บริษัท ฟีนิกซ์ ทรานสเลชั่น จำกัด
(เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-59015-57-1)
25/179 หมู่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-9429149, 083-9999428, 081-3458901, 02-9622670 
Email: fenix.translation@gmail.com
, Line ID: fenix_translation

Facebook https://www.facebook.com/fenix.translation/

 
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.fenixtranslation.com | Administrator