บริการดำเนินการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
 

การจดทะเบียนสมรสของชาวต่างชาติในประเทศไทย

สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการจดทะเบียนสมรสกับคนไทย มีขั้นตอนยากง่ายแตกต่างกันไปสำหรับในแต่ละประเทศ ยกตัวอย่างเช่น สถานเอกอัคราชทูตสหรัฐ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ใช้เพียงหนังสือเดินทาง ใบหย่า (ถ้ามี) แต่ในบางประเทศอาจจะต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และใช้เอกสารที่แตกต่างกันไป ดังนั้นโปรดติดต่อสอบสถานทูตของแต่ละประเทศก่อนว่า จำเป็นต้องใช้เอกสารอะไรบ้างที่จะต้องแสดงต่อสถานทูตในการขอ Affidavit หรือ Statutory Declaration หรือ Declaration

หลังจากที่สถานทูตของแต่ละประเทศออก Affidavit หรือ Statutory Declaration หรือ Declaration ให้แก่ฝ่ายชาวต่างชาติแล้ว ให้นำเอกสารนั้นไปแปลเป็นภาษาไทย จากนั้นนำไปรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ที่ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อรับรองนิติกรณ์เอกสารเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถนำหลักฐานต่างๆ ไปจดทะเบียนที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอได้

สำนักเขตในกรุงเทพมหานครมีหลายแห่งที่รับจดทะเบียนให้ชาวต่างชาติได้แก่ หลักสี่ บางรัก จตุจักร สาทร ปทุมวัน พระโขนง ฯลฯ การจดทะเบียนจำเป็นต้องมีล่าม 1 คน และพยานอีก 2 คน นายทะเบียนจึงจะรับจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม โปรดติดต่อสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอก่อนวันจดทะเบียน

ฟีนิกส์ ทรานสเลชั่น บริการดำเนินการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติครบวงจร ตั้งแต่ให้คำแนะนำ และจัดเตรียมเอกสารสำหรับคนไทย ที่ต้องการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ตลอดจนพาไปจดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ พร้อมบริการล่าม

เมื่อได้ทะเบียนสมรสแล้ว เรามีบริการแปลใบสมรส และนำไปรับรองนิติกรณ์ หรือในกรณีที่ต้องแปลเป็นภาษาอื่นๆ หรือรับรองสถานทูตของประเทศนั้นๆ เราก็มีบริการให้ เมื่อการดำเนินการทุกอย่างแล้วเสร็จ หากท่านไม่สะดวกมารับเอกสาร เราสามารถดำเนินการจัดส่งไปยังที่อยู่ของท่าน

 
 

บริษัท ฟีนิกซ์ ทรานสเลชั่น จำกัด
(เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-59015-57-1)
25/179 หมู่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

อบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-9429149, 083-9999428, 081-3458901, 02-9622670 
Email: fenix.translation@gmail.com
, Line ID: fenix_translation

Facebook https://www.facebook.com/fenix.translation/

 
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.fenixtranslation.com | Administrator