บริการจัดส่งล่ามอาชีพ
 

ฟีนิกซ์ ทรานสเลชั่น ให้บริการล่ามทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาอื่นๆ ที่นิยมใช้กันทั้งในเอเชียและยุโรป ทีมล่ามของเราไม่เพียงมีทักษะและประสบการณ์ในการแปลที่ยอดเยี่ยม แต่ยังมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจและสาขาเฉพาะทางต่าง ๆ ด้วย ความรู้ความเข้าใจในศัพท์เฉพาะและมารยาททางธุรกิจ เราจึงสามารถเป็นสื่อกลางที่ถ่ายทอดการสื่อสารจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ฟีนิกซ์ ทรานสเลชั่น ช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการประชุมธุรกิจและสาระสำคัญทั้งหมดที่ลูกค้าต้องการนำเสนอได้รับการถ่ายทอดอย่างเที่ยงตรงปราศจากข้อผิดพลาดและไม่มีการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ เพื่อการเจรจาที่ราบรื่นระหว่างคู่สนทนาที่ใช้คนละภาษา โดยไม่ต้องกังวลกับอุปสรรคด้านการสื่อสารอีกต่อไป 

 
 

บริษัท ฟีนิกซ์ ทรานสเลชั่น จำกัด
(เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-59015-57-1)
25/179 หมู่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-9429149, 083-9999428, 081-3458901, 02-9622670 
Email: fenix.translation@gmail.com
, Line ID: fenix_translation

Facebook https://www.facebook.com/fenix.translation/

 
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.fenixtranslation.com | Administrator