บริการประกันการเดินทางและตั๋วเครื่องบิน
 
  • ฟีนิกซ์ ทรานสเลชั่น เป็นตัวแทนของบริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการออกประกันการเดินทาง เพื่อใช้ประกอบในการยื่นวีซ่าประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
  • ฟีนิกซ์ ทรานสเลชั่น ให้บริการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อใช้ยื่นวีซ่าประเทศต่าง ๆ 
 
 

บริษัท ฟีนิกซ์ ทรานสเลชั่น จำกัด
(เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-59015-57-1)
25/179 หมู่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-9429149, 083-9999428, 081-3458901, 02-9622670 
Email: fenix.translation@gmail.com
, Line ID: fenix_translation

Facebook https://www.facebook.com/fenix.translation/

 
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.fenixtranslation.com | Administrator