บริการรับรองคำแปลโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 

สำหรับเอกสารที่ต้องแปลเป็นภาษาอารบิค และต้องผ่านการรับรองนิติกรณ์จากกระทรวงการต่างประเทศ จะต้องนำไปรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเสียก่อน มิฉะนั้นทางกระทรวงการต่างประเทศจะไม่ยอมรับรับรองให้

ฟีนิกส์ ทรานสเลชั่น ให้บริการแปลเป็นภาษาอารบิก พร้อมกับดำเนินการนำเอกสารไปรับรองที่สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อการดำเนินการทุกอย่างแล้วเสร็จ หากลูกไม่สะดวกมารับเอกสาร เราสามารถดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ไปยังที่อยู่ของท่าน

 
 

บริษัท ฟีนิกซ์ ทรานสเลชั่น จำกัด
(เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-59015-57-1)
25/179 หมู่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-9429149, 083-9999428, 081-3458901, 02-9622670 
Email: fenix.translation@gmail.com
, Line ID: fenix_translation

Facebook https://www.facebook.com/fenix.translation/

 

 
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.fenixtranslation.com | Administrator